Montáž solárnych systémov
Naše služby


Solárne systémy

Sú technicky a výkonovo zladené sústavy určené pre efektívny zisk a zužitkovanie slnečného tepla v domácnostiach a komerčných objektoch. Základnou požiadavkou redukcie energetických nákladov Vašej domácnosti je voľná netienená, južne orientovaná plocha na inštaláciu kolektorov.

Solárne systémy je možné rozšíriť o kolektorovú plochu a okruh sezóne vyhrievajúci domáci bazén. Dosiahneme predĺženie kúpacej sezóny o niekoľko týždňov, zvýšenie solárneho ohrevu TÚV na viac ako 70%, prípadne výrazných energetických úspor na vykurovanie.

Solárne systémy sú absolútne bezobslužné, vyžadujú len občasný dohľad, ktorý majiteľ väčšinou podvedome vykonáva pri laickej kontrole "koľko stupňov ide z kolektorov". Vysoko selektívne solárne kolektory SunWing v správne navrhnutom systéme, Vás v budúcnosti nepochybne presvedčia o správnosti Vašej voľby využívať slnečnú energiu z hľadiska ekonomického aj ekologického, pretože systémy TWI Vám v januári energiu nezdražia.

Máte nejakú otázku? Kliknite sem!