Podlahové kúrenie
Časté otázky


Prečo práve podlahové vykurovanie?

Teoreticky 27-29°C. Treba si uvedomiť, že tepelná pohoda pri podlahovom kúrení sa dosahuje pri teplote miestnosti o 3 – 4°C nižšej ako v prípade radiátorového kúrenia (tým sa znižuje aj energetická náročnosť o cca. 25 – 30%). Z toho vyplýva, že podlahovým vykurovaním už aj pri teplotách 20 – 22°C dosiahneme maximálne komfortnú tepelnú pohodu. Pri prekúrení sa začína uplatňovať samoregulačný efekt, čo je už nepríjemné. Nadmerný pocit tepla zapríčiňuje tepelnú nepohodu, preto je vždy potrebné kúriť v dostatočnej miere.

Aký rozdelovač pre podlahové vykurovanie?

Rozdeľovač podlahového vykurovania je zariadenie, ktorého kvalita býva obyčajne dosť podceňovaná. Je potrebné si uvedomiť, že hoci je toto zariadenie z hľadiska mechanických prvkov pomerne jednoduché, náročné prevádzkové podmienky kladú dôraz predovšetkým na jeho kvalitu. Na trhu je v ponuke veľa typov rozdeľovačov čo sa týka konštrukčného riešenia a mnohí výrobcovia v snahe ušetriť predávajú rozdeľovače s veľmi tenkou hrúbkou steny, bez systému zachytávania oxidu železa a pod. Prax potvrdzuje, že hoci sú takéto rozdeľovače výrazne lacnejšie, môže dôjsť k mikroprasklinám v stenách rozdeľovača a úniku vykurovacej kvapaliny.

Aký kotol pre podlahové vykurovanie?

Na podlahové vykurovanie je najvhodnejší kondenzačný kotol, práve kvôli jeho najvyššej účinnosti pri výstupnej teplote okolo 40ºC.

Môžem použiť na podlahové vykurovanie plávajúcu podlahu, alebo koberec?

Pri použití textilnej podlahovej krytiny je potrebné počítať s čiastočným znížením tepelného výkonu už pri návrhu vykurovania projektantom. Neodporúčajú sa koberce s výškou vlasu nad 10 mm a gumeným podkladom, PVC s plstenou podložkou a parkety z mäkkého dreva (odpor nesmie byť väčší ako 0,15 m2.K/W). Drevené parkety doporučujeme s max. hrúbkou 15 mm z dobre vysušeného tvrdého dreva. V prípade mozaikových parkiet max. hrúbku 9 mm.

Prečo podlahové kúrenie vykuruje aj keď je chladné?

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízko teplotné spôsoby vykurovania. Nakoľko sa jedná o veľkoplošné vykurovanie, teplota okolo 40ºC stačí na vykúrenie miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Pri teplote média 40ºC je teplota podlahy cca 29ºC, čo je nižšia teplota ako fyziologická teplota človeka. Preto je podlaha pri dotyku chladná.

Akú hrúbku betónovej vrstvy potrebujeme pre podlahové vykurovanie?

Hrúbka betónovej vrstvy v ktorej je uložená rúrka je min. 65 mm, optimálne však 72 mm. Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. hrúbka 55 mm.

Ako fixovať rúrky v podlahe?

V praxi sa bežne používajú dva typy – upevnenie pomocou upínacích líšt a pomocou systémovej dosky. Upínanie pomocou systémovej dosky je z hladiska financií a času najvýhudnejšie. Potrubia su dokonalé obalené betónom, systémova doska pri ukladaní prekryje jedná druhú a tým zabezpečíme nezatiekanie betónu a vznikanie tepelných mostov.

Aká je životnosť podlahového vykurovania?

Podlahové vykurovanie je bez údržbové. Životnosť je závislá od kvality použitých materiálov. Napriek tomu je dobré raz za niekoľko rokov skontrolovať rozdeľovače podlahového vykurovania.

Aká je hlučnosť podlahového kurenia?

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Rozdeľovač aj vďaka ovzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať do miestností určených na spanie.

Dá sa použiť podlahové vykurovanie na odstraňovanie snehu z chodníkov popri dome?

Vykurované plochy so zabetónovaným rúrkami je možné použiť na odstránenie snehu z chodníkov, vjazdov do garáží a pod. Princíp vykurovania je podobný, ale má svoje špecifiká. Ako vykurovacie médium sa používajú glykolové nemrznúce zmesi. Ich ohrev zabezpečuje výmenník tepla pripojený na klasický kotol.

Aká izolácia sa bežne dáva pod podlahové vykurovanie?

Bežne sa používa tvrdený polystyrén hrúbky 30 mm pre poschodie a 60 mm pre podlažie (používajú sa dve polystyrénové dosky s hrúbkou 30 mm, ktoré sa navzájom prekrývajú). Hustota polystyrénu má byť 20 kg.m-3 a stlačiteľnosť nesmie prekročiť 10% svojej hrúbky pri tlaku 10 kg/cm2. Taktiež treba dať pozor na nepodpivničených priestoroch, kde sa používa hydroizolácia, aby nebol polystyrén v kontakte s penetračnými nátermi na báze cyklických zlúčenín a rozpúšťadiel, ktoré by spôsobili deštrukciu polystyrénovej peny. V tomto prípade ako izoláciu je potrebné použiť gumoasfalt so sklotextilom.

Akú teplotu dokáže podlahové kúrenie dosiahnúť?

Teoreticky 27-29°C. Treba si uvedomiť, že tepelná pohoda pri podlahovom kúrení sa dosahuje pri teplote miestnosti o 3 - 4°C nižšej ako v prípade radiátorového kúrenia (tým sa znižuje aj energetická náročnosť o cca. 25 – 30%). Z toho vyplýva, že podlahovým vykurovaním už aj pri teplotách 20 – 22°C dosiahneme maximálne komfortnú tepelnú pohodu. Pri prekúrení sa začína uplatňovať samoregulačný efekt, čo je už nepríjemné. Nadmerný pocit tepla zapríčiňuje tepelnú nepohodu, preto je vždy potrebné kúriť v dostatočnej miere.

Skutočne sa zvyšuje prašnosť v miestnosti s podlahovým kúrením?

Pri prekročení povrchovej teploty vykurovacieho telesa, teda podlahy nad hodnotu 35°C nad sálavou zložkou transportu tepla začína prevládať tzv. konvekčná zložka. V takomto prípade sa podlahové kúrenie začína správať ako radiátor, čo má za dôsledok vznik nadmernej cirkulácie vzduchu a tým aj prípadných čiastočiek prachu. Ak je systém prevádzkovaný pri regulárnych teplotách, konvekčná zložka vykurovania sa výrazne potlačí. Ak je v priestore prach, je to pravdepodobne otázka prašnosti prostredia ako takého.

Suché podlahové vykurovanie – na čo sa používa?

Používa sa v prípadoch, kde je požiadavka aplikovať podlahové vykurovanie v podkroví medzi nosné drevené trámy a klasická betónová zálievka by nevyhovovala z hľadiska zaťaženia alebo konštrukčného vyhotovenia (výška obytného podkrovia je príliš nízka a nie je možné zvýšiť podlahu).

Je nutné do betónovej mazaniny pre podlahové vykurovanie použiť plastyfikátor?

Plastyfikátor zadržuje molekuly vody v betóne, čím zvyšuje jeho kvalitu a prispieva k lepšiemu prestupu tepla a zvýšeniu vykurovacieho výkonu podlahovky.