Napínané stropy
Časté otázky


V čom spočívajú hlavné výhody napínaného stropu naproti sadrokartonovému stropu?

Výhod je viacero. Spomeniem len tie najzaujímavejšie. Rýchlosť montáže sadrokartonového stropu jednej obytnej miestnosti trvá zhruba 4 dni. S touto montážou je spojené velké množstvo prachu a stavebného odpadu. Naproti tomu montáž napínaného stropu jednej miestnosti trvá zhruba 6 hodín a tento proces nevytvára prach ani stavebný odpad. Sme šetrní voči životnému prostrediu, rešpektujeme systém enviromentálnej politiky podľa ISO 14001. Konštrukcia napínaného stropu sa dá ľahko demontovať a opätovne zložiť v prípade nejakej poruchy v elektroinštalácií alebo pod.

V rodinnom dome máme nízke podhlady, o koľko sa znížia tieto podhlady po inštalácii?

Pred inštaláciou napínaných podhladov sa pomocou nivelačného laseru určí najnižší bod obvodu stropu a od neho sa prevádza upevnenie líšt. Výška profilov je od 2,5 - 4 cm. Väčšie zníženie je potrebné v prípade vstavaných svietidiel a pod. Výška zníženia je väčšinou daná výškou svietidiel. Avšak ideálne rovný podhľad s povrchom, ktorý mäkko rozptyluje svetlo, v konečnom dôsledku vytvára jednotný priestor a vizuálne zväčšuje objem miestnosti.

Akú opateru musím venovať napínaným podhladom, existujú nejaké zvláštnosti alebo doporučenia?

Napínané podhlady nevyžadujú žiadnu zvláštnu opateru. V prípade potreby je možné ich utrieť vlhkou handrou s použitím umývacích prostriedkov neobsahujúcich rozpúšťadlá a abrazívne materiály.

Mám nainštalovaný napínaný strop viac ako 8 rokov, možem si ho dať namaľovať?

Určite nie. Niektoré firmy uvádzajú že je to možné pomocou akrylátových farieb, my ale túto metódu nedoporučujeme, pretože sa čoskoro na povrchu farby vyskytnú trhlinky. Napínané stropy sa nemaľujú. Naše stropy prakticky nemenia farbu ani štruktúru. V prípade zmeny farby stropu je nevyhnutné vyrobiť novú fóliu. Ostatné profily a pomocné konštrukcie ostanú zachované.

Ako sa chovajú napínané podhľady pri extrémnych teplotách alebo v agresívnom prostredí?

Pri pôsobení extrémnej teploty sa s napínanými podhľadmi nič nedeje. V teplotnom rozpätí od -30 do +50 °C, povrch podhľadu neztráca svoje vlastnosti ani estetické prvky. Okrem toho podhľady odolávajú vlhkosti a prítomnosti zlúčenín chlóru vo vzduchu. Možnosť použitia v bazénoch, garážach, studených skladoch a pod.

Je možná demontáž a opakovaná montáž podhladu?

Áno, je to možné. Táto činnosť nieje náročna pre našich montérov. U zákazníkov sa stretávame s touto požiadavkou najme vtedy keď si chcú prerobiť alebo doplňiť elektroinštaláciu a iné rozvody tzb, prípadne je požiadavka že si chcú dodatočne dorobiť elektrické stropné kúrenie. V prvom rade demontujeme stropnú fóliu, potom nainštalujeme novú kabeláž alebo ostatné prvky, ktoré sa schovajú ponad napínaný strop a nakoniec nahodíme späť pôvodnú fóliu. Jednoducho, rýchlo a s minimálnou prašnosťou.

Mám už čistý a vymaľovaný byt a chcel by som napínaný strop. Vzniká veľa prašnosti a odpadu?

Sme oboznámení so systémom enviromentálneho manažmentu podľa ISO 14001. Maximálne rešpektujeme životné prostredie, ako aj čistotu prác pri montáži, doma u zákaznika. Pri každom vŕtaní používame najnovšie rady vŕtačiek s priamym odsávaním, takže počas vŕtania nevzniká prach. Inštalácia napínaného stropu v našom prevedení je maximálne čistý a bezprašný proces. Pri inštalácií klasickej miestnosti vznikne odpad, ktorý nieje nebezpečny a hravo sa vtesná do sáčika s objemom 1liter.

Sú napínané stropy horľavé?

Fólia sa nedá zapáliť a nepodporuje horenie, preto vyhovuje priestorom s maximálnymi požiadavkami na požiarnu bezpečnosť.